Александар Михајлоски

Основач, косопственик и партнер во канцеларијата "Михајлоски&Поповска".
Координатор на тимот на адвокати.
 
Адвокат Александар Михајлоски има опширно искуство во корпоративното и комерцијално право, и исто така поседува сеопфатно знаење и значајна пракса во процесното право, облигационото право, сопственичко право и кривично право. 
Професионални членства: 
  • член на Интернационалната асоцијација на млади правници (AIJA)
  • член на Адвокатска комора на РМ
Адвокат Александар  Михајлоски е роден на 12 Април 1976 во Скопје,  завршил правен факултет на УКИМ и Адвокатската комора на РМ во 2003 година, од кога и работи како адвокат.
email: mihajloski@mplaw.mk