Далибор Учета

 
Далибор Учета, адвокатски стручен соработник, роден е во Скопје во 1976 година. Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан I“ во Скопје во 2000 година и се стекнал со називот дипломиран-правник.
 
Во адвокатската канцеларија Михајловски и Поповска е вработена од 2014 година и работи на прашања од граѓанското право, граѓански и стопански спорови ,  како и постапки за надомест на штета.
 
Говори  англиски јазик.