Марта Поповска

 
Партнер, Адвокат, Овластен застапник за заштита на права од индустриска сопственост.
Адвокат Поповска има големо искуство во областа на фармацевското право, стечајно право, и трудово право, како и во парнично право, корпоративно и комерцијално право, договорно право, сопственичко право и право на индустриска сопственост.
 
Професионални членства:
  • Член на Адвокатска комора на РМ
  • Член на Државниот завод за индустриска сопственост на РМ (листа на застапници)
  • Член на Светската организација за заштита на права од индустриска сопственост
Адвокат Марта Поповска  е родена 28.02.1978 година, завршила Правен факултет на УКИМ и е член на  Адвокатска комора на РМ од 2003 од кога и работи како Адвокат. Има положено испит за застапник за заштита на права од индустриска сопственост и е овластен застапник за права од индустриска сопственост.
email: popovska@mplaw.mk