Горан Стоименов

 
Соработник
 
Дипломирал на Правен Факултет "Јустинијан Први" - отсек правни студии, 2002-2006 година.
Вработен 6 години.
Роден 03.10.1980г. во Скопје.
 
email: stoimenov@mplaw.mk