Адвокатска и Патентна Канцеларија
посветеност, професионалност и загарантиран успех

Искуството со реномирани домашни и меѓународни институции, банки, трговски претпријатија и физички лица, не изгради во успешна адвокатска канцеларија член на АДВОК - интернационална мрежа на независни адвокатски фирми.

Експертски области
Со цел нашите клиенти да добијат врвна услуга, постојано вложуваме во едукација, советување и информирање на нашиот кадар. Преку тоа ја јакнеме нашата експертиза, препознатлива за адвокатите од "Михајлоски&Поповска".
Сеопфатност

Комплетна и целосна правна услуга и информација за регулативите на едно место правна услуга и информација за регулативите 

Брзина и ефикасност

Преку нашата мрежа на контакти, партнери и соработници, успеваме да ги завршиме сите административни и документарни работи во институциите на јавната администрација во мошне краток рок, во полза на клиентите и при тоа го штедиме нивното време.

Практичност

Успеваме секогаш да испорачаме позитивен резултат за клиентот и да му помогнеме да ја исполни замислената цел преку нашето застапништво.