За Нашиот Тим

Најважниот капитал на адвокатската канцеларија "Михајлоски&Поповска" е адвокатскиот тим. 

 
 
Со цел нашите клиенти да го добијат врвна услуга, постојано вложуваме во едукација, советување и информирање на нашиот кадар. Преку тоа ја јакнеме нашата експертиза, препознатлива за адвокатите од "Михајлоски&Поповска".  
 
Ние сме адвокати кои имаме искуство и знаење не само во работењето со големи претпријатија со корпоративна проблематика и сложени случаи, туку со сигурност можеме да кажеме дека сме атрактивни и за помалите претпријатија. 
 
Достапни сме и се прилагодуваме според можностите на нашите клиенти.    
 
Нашиот тим е составен од млади, бистри и енергични интелектуалци: адвокати и правници со диверзифицирано образование и искуство, како и широки сеопфатни знаења со цел да одговориме на сите инетереси на клиентите. Се работи во многу динамична но пријатна атмосфера каде соработката е високо вреднувана а клиентот беспрекорно услужен.