Law & Patent Office
M&P Law and patent office
 
If you are looking for practical advice, reliable assistance, facilitation of the paper work procedures and promptness in the legal services, welcome to the right place.

Искуството со реномирани домашни и меѓународни институции, банки, трговскипретпријатија и физички лица, не изгради во успешна адвокатска канцеларија член на АДВОК - интернационална мрежа на независни адвокатски фирми.

Expertise Areas

Со цел нашите клиенти да го добијат врвна услуга, постојано вложуваме во едукација, советување и информирање на нашиот кадар. Преку тоа ја јакнеме нашата експертиза, препознатлива за адвокатите од "Михајлоски&Поповска".